Privacyverklaring

Bescherming van gegevens

AICN/Virtueel Boeken garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website.

Wat doen we met uw gegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt AICN gegevens vast (bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens, e-mailadres en uw telefoonnummer). AICN gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Uw gegevens worden door AICN gebruikt voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld voor facturen, nieuwsbrieven of update berichten.

Geautomatiseerde besluitvorming

AICN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AICN) tussen zit.

Openbaar maken

AICN zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Gegevens wijzigen

U heeft recht op inzage, wijziging, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op. 

Websites van andere bedrijven

AICN/Virtueel Boeken is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites die via links aan AICN gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat. Cookies kunnen door derden worden gebruikt om de website te helpen analyseren. 

Wijzigingen in privacyverklaring

AICN houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via 088 - 6500 200 of info@aicn.nl